FANDOM


World Assembly (WA), Verdensforsamlingen (tidligere United Nations, Forente Nasjoner), er en overnasjonal, politisk insitusjon i NationStates, hvor nasjoner frivillig kan inngå medlemsskap. Regioner samles om å ha en felles delegat til forsamlingen.

Nova Norways delegat til WA er General Schach.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.