FANDOM


Waffel SS' regjering, eller Regjeringen Bergvik, ble utnevnt av Waffel SS den 21. desember 2007, etter at Derrick trakk seg som statsminister den 18. desember. Waffel SS ble imidlertid ikke sittende lenge, og måtte gå av etter alltingsvalget 8. januar 2008 (to uker senere).

Minister Departement Parti
Waffel SS Statsministerens kontor Bondepartiet
Derrick Utenriksdepartementet Bondepartiet
Pestroika Innenriksdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Stianland Forsvarsdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Cape North Integreringsdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.