FANDOM


Vinje fylkeskommune
Vinje
Våpen
Nasjon: Transnistrianas flagg Transnistriana
Hovedstad: Vinje
Språk: Nynorsk og vinjamål
Fylkespresident: Øsvind A. Vinje (NBP)
Innbyggere: ca. 100 millioner
Hymne: Saman med vårt fylke,
frie me vert

Vinje er eit mellomstort herradsfylke i Transnistriana. Dette fylket har alltid vore leia av NBP – slik som Damsboln fylke har – og NBP står sterkast i dette fylket i lokale valg. Her vart mange store transnistriske diktarar født, som Guren Hagen, han som har skrive nasjonalsongen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.