FANDOM


Vinje herrad
Vinjeherrad
Basisdata
Grunnlagt: 1598
Nasjon: Transnistriana
Befolkning: 23 000 890
Herradsfylke: Vinje herradsfylke
Herradsførar: Bjørn Agdarson (NBP)

Vinje er eit herrad og ein by i Vinje herradsfylke som ligg i Transnistriana. Vinje by er hovudby i Vinje herradsfylke og her ligg Fylkestinget.

Politisk er Vinje herradsstyre inndelt i 100 mandatsplassar. Bjørn Agdarson frå Det Nasjonale Bondeparti er Herradsførar.

Parti Antall rep.
Det Nasjonale Bondeparti 49
Kristeleg Folkefront 26
Allmannspartiet 6
Det transnistrianske arbeiderparti 4
Folkepartiet 4
Demokratisk Folkeparti 11


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.