FANDOM


Landbrukskongeriket Transnistriana
Transnistrianas flagg Coat of arms of Transnistriana
Flagg Riksvåpen
Motto: Med hjerte for hele landet
Hovedstad: Tiraspol
Største byer: Tiraspol, Vinje og Storheim
Offisielle språk: Transnistriansk og norsk
Andre språk: Islandsk og thai
Demonym, etnonym: Transnistrisk, transnistrianere
Styre:
 - Konge
 - Statsminister:
Konstitusjonelt monarki
Bumbibol I
Åslaug M. Gagenstein
Innbyggere: 3 313 000 000 (mai 2008)
Valuta: Transnistriansk rubelkron (TRK)
BNP: 7 825 688 956 296,00 TRK (mai 2008)
Territorier: Kolmonia og Ny-Noreg
Nasjonalsang: Med hjerte for hele landet
Nasjonale symboler
 - Sport
 - Dyr
 - Blomst

Ski
Hubro
Rødkløver
NationStates-profil

Transnistriana er ein av dei styrste nasjonane i Nova Norway, regna etter folketal i NationStates.


Historie Rediger

Grunnlegjinga av Transnistriana reknast for å ha skjedd i år 500 då Ygrader den store grunnla Hausenstein-samveldet som omfatta dei då tre statane som no er Transnistriana, Gottlandt, Jukkerwaldt og Zahrbrükken. Ygrader den store og Hausenstein-ætta kom frå Gottlandt og difor la dei hovudstaden her. I 1258 etter ei lang og fredeleg tid fant nokre zahrbrükkiske nasjonalistar kalla Zahrbrükkiscke Orden für Freiheit, desse dreiv med myrding av gottlanderar og jukkeraniarar og brann ned mange landsbygder heilt fram til byrjinga av 1500-talet. På 1500-talet vart Transnistriana eit protestantisk kristent land slik som det er idag au.


Religion Rediger

Religion har heilt sidan byrjinga hatt ei stor tyding i Transnistriana. Landet har sidan grunnleggjinga som reknast for å ha skjedd i år 500 vert eit kristent land. Fyrst ortodoks men frå 1500-talet eit protestantisk land. Det finst mange kristne organisasjonar innkludert Saron som er styrst.

Piusgeorg

Pius Georgius I

Den transnistrianske kyrkje har nesten heile befolkninga som medlemer. Høgste Fader og Kulo Læradius i kyrkja er Pius Georgius I som har sitt sete i Tiraspol.


Visste du at...

... Freidrich Villinutikus og Georgij Arnov er dei to lengstsitande statsministrane i Transnistriana, begge med 35 år som statsminister?

... Det Nasjonale Bondeparti har behalde makta i landet sidan dei kom inn på Bondetinget?

... Trannistriana har hatt to presidentar men er no eit kongedøme?

... Trannistriana kvar oktober har ei fredsdue på grøn bakgrunn som flagg for å symbolisera eit fredeleg land?

Politikk Rediger

Transnistriana vert styrt av ei regjering og ein konge. Bondetinget er Transnistrianas nasjonalforsamling med 300 seter, Bondetinget ligg i Tiraspol, her ligg au regjeringskvartalet. Men kongslottet ligg i Hausenstein by, rett utanfor Bauernalt. Transnistriana har mange politiske parti men det Nasjonale Bondeparti har holdt makta nesten heilt sidan partiet kom inn på Bondetinget.

Bondetingi

Geografi Rediger

Transnistriana ligg med kysten og i nord ligg mange store fjell, fjellkjeden Fjelli blant anna. Transnistriana er inndelt i seks fylkesherrader som igjen er inndelt i herrader. Transnistriana har eit varierande klima, i nord har dei halv varme somrar og kalde vintrar medan i sør har dei varme somrar og milde vintrar.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.