FANDOM


Sylfest Derricks første regjering, eller Regjeringen Anda I, ble utnevnt av Derrick (senere Sylfest Derrick) den 21. november 2007, etter at høyresiden gav venstresiden regjeringsmakt av fri vilje, for å oppmuntre venstresiden til å søke regjeringsmakt. Derrick gav seg imidlertid som statsminister 18. desember, og byttet plass med Waffel SS. Waffel SS utnevnte sin egen regjering den 21. desember.

Minister Departement Parti Merknad
Derrick Statsministerens kontor Bondepartiet Waffel SS som fungerende minister fra 18. desember
Waffel SS Utenriksdepartementet Bondepartiet Derrick som fungerende minister fra 18. desember
Pestroika Innenriksdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Stianland Forsvarsdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Cape North Produksjonsdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.