Sylfest Derricks andre regjering, eller Regjeringen Anda II, er en regjering som helt etter planen avløste Hansen-regjeringen den 25. mai 2008.

Forandringene fra den forrige regjeringen består i all hovedsak av at Sylfest Derrick er statsminister, Stianland er kulturminister, og at Waffel SS er utenriksminister. I tillegg er Skatval spesialdiplomat (underordnet utenriksdepartementet), pluss at Askehau og Gunfreak har byttet departementer. Helt til slutt har Fosen fått sitt eget færøyskdepartement, det første departementet som er tilegnet et spesielt språk. Statsministeren har dessuten også ansvar for landbruk og nynorsk.

Minister Departement Parti Merknad
Sylfest Statsministerens kontor Senterpartiet Med ansvar for landbruk og nynorsk
Waffel SS Utenriksdepartementet Senterpartiet Skatval (H) som spesialdiplomat
Lundeneset Finansdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Askehau Forsvarsdepartementet Selvstendighetspartiet
Gunfreak Helsedepartementet De Nøytrale
Brandenburg Integreringsdepartementet Selvstendighetspartiet
Pestroika Arbeidsdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Stianland Kulturdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Fosen Færøyskdepartementet Hin føroyski flokkurin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.