Stianlands regjering, eller Regjeringen Hansen, ble utnevnt av Stianland etter Kvintetten (SF, BP, Sp, DN og HFF) sin definitive valgseier i alltingsvalget april 2008. Den satt fra 9. april til 25. mai, da Regjeringen Anda II overtok, etter en avtale mellom SF og BP i forkant av valget.

Minister Departement Parti
Stianland Statsministerens kontor Sosialistisk Folkeparti
Sylfest Utenriksdepartementet Bondepartiet
Pestroika Arbeidsdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Lundeneset Finansdepartementet Sosialistisk Folkeparti
Gunfreak Forsvarsdepartementet De Nøytrale
Askehau Helsedepartementet Selvstendighetspartiet
Brandenburg Integreringsdepartementet Selvstendighetspartiet
Fosen Kulturdepartementet Hin føroyski flokkurin
Waffel SS Landbruksdepartementet Bondepartiet
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.