Nova Norway
Advertisement

Skatvals fjerde regjering ble utnevnt av Skatval den 2. februar 2008, etter at Sianto trakk seg 31. januar. Skatval la stor vekt på effektivitet og funksjon i den nye regjeringen, og åpnet for et tverrpolitisk samarbeid for å finne de dyktigste ministrene innenfor sine felt. Antallet departement ble kraftig skjært ned. Scandinavian Duchies ble invitert til å være forsvarsminister også denne gang, men han takket nei. Dermed ble det største partiet i Alltinget urepresentert i den nye regjeringen.

Minister Departement Parti
Skatval Statsministerens kontor Verdipartiet
Sylfest Utenriksdepartementet Bondepartiet
Artic Islands Utdanningsdepartementet Verdipartiet
Stianland Innvandringsminister Sosialistisk Folkeparti
Advertisement