FANDOM


Skatvals første regjering ble utnevnt av Skatval etter internt maktskifte i Forente Høyre den 12. august 2007. Den satt frem til den endelige delingen av gigantpartiet den 7. oktober.

Minister Departement Parti Merknad
Skatval Statsministerens kontor Forente Høyre
Magilan Utenriksdepartementet Forente Høyre
Cape Colony Innenriksdepartementet Forente Høyre Sianto fungerende minister fra 14. september
General Schach Forsvarsdepartementet Forente Høyre
Derrick Produksjonsdepartementet Bondelaget
Artic Islands Utdanningsdepartementet Forente Høyre
Hiiumaa-Estonia Sosialdepartmentet Forente Høyre
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.