FANDOM


Sikkerhetsrådet (engelsk: The Council of Security) var en politisk institusjon som ble opprettet i februar 2007, bestående av de største nasjonene i Norway. Den var ment å være forløperen for et ekte demokrati, men ble ikke formelt oppløst før 2. desember 2007, da den allerede var blitt grunnlovfelt. Sikkerhetsrådet er i dag nedlagt, og alle dets oppgaver er overførte til regjeringen og Alltinget (nå Parlamentet).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.