Sentrum
Sentrum.jpg
Fakta
Leder: Fosen
Nestleder: Cape North
Ideologi: Sentrisme
Medlemmer: 3
Status: Nedlagt
Alltinget
Representert: 9. juli 2007 – 9. oktober 2007

Sentrum var et politisk parti i Nova Norway. Det ble stiftet av Cape North under navnet De Moderate i månedsskiftet mai–juni 2007, og var ment å være et sentrum-høyreparti, men endte opp som et sentristisk parti med mål om å forene kapitalisme og sosialisme til en felles, fornuftig politikk. Partiet skiftet navn til Sentrum i august samme år, og ble lagt ned like før oktobervalget. Den siste lederen var Fosen. Han gikk over til De Nøytrale.

Partiet ble aldri offisielt nedlagt, men etter interne uenigheter så meldte alle medlemmene seg inn i andre partier i ren protest den 23. oktober. Resultatet var at ingen ble igjen i Sentrum, så partileder Fosen måtte skrive en kort kunngjøring om at partiet var splittet og stod uten medlemmer.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.