Nova Norway
Advertisement

Saron.jpg

Saron er namnet på mange bedehus i Transnistriana og Ny-Noreg, alle bedehusa er med i Saronsforbundet. Sarons bedehusa har ein kristen-protestantisk trusretning. Saron høyrer til Den transnistrianske kyrkje.


Saronsforbundet[]

Sjå Indremisjonsforbundet.

Saronsforbundet er bedehussamskipnaden åt Indremisjonsforbundet og tek seg av vedlikehald og byggjing.

Saronungdomen[]

Saron er den styrste ungdomsorganisasjonen i Transnistriana og Ny-Noreg, med rundt 100 millionar medlemar i Transnistriana og med 2.5 millionar i Ny-Noreg. Ungdomsarbeidet består av kristent ungdomsarbeid(går igjen i alt ungdomsarbeid),idrottslag, lovsong og musikkband. Bjørnar Tolvaks er leiar i Saronungdomen.

Saronungdomen er ungdomsorganisasjonen åt Indremisjonsforbundet.

Saronstyret[]

Leiar: Benjamin Anda

Nestleiar: Anders Soltan

Skrivar:

Styremedlemmer: Sylfest Ande, Olav Sognadal og Bjørnar Tolvaks

Saronstyret er styret for bedehusas organisasjon, og ikkje Indremisjonsforbundet som tek seg av møta og slikt, men styresamansetnaden er nesten lik utanom at Anders Soltan ikkje er nestleiar i ImF men styremedlem og at nestleiaren der er Johannes Fyrestal (som au er generalsekretær i ImF).

Advertisement