Nova Norway
Advertisement

Samlingspartiet (SP) var et kortlivet, kapitalistisk politisk parti, med klare liketstrekk med Europeisk Liga (EL). Samlingspartiet eksisterte før det første Alltingsvalget, og fikk dermed aldri noen parlamentarisk makt. Samlingspartiet slo seg sammen med Europeisk Liga i april/mai 2007, og dannet da Forente Høyre. Samlingspartiets tidligere leder, Skatval, ble nestleder i Forente Høyre.