Samlingspartiet
Fakta
Leder: Skatval
Nestleder: General Schach
Ideologi: Liberalkonservatisme
Medlemmer: 3 (oktober 2008)
Søsterpartier: Norge Høyre
Sverige Moderaterna
Status: Nedlagt
Alltinget
Representert: 13. oktober 2007–1. oktober 2008
Mandater: 3

Samlingspartiet (SP), tidligere Høyre, var et liberalkonservativt politisk parti, med Skatval som partileder. Samlingspartiet ble opprettet som Verdipartiet, en liberalkonservativ etterfølger av det nedlagte Forente Høyre, og var mer sosialt liberalt enn Det Republikanske Parti, Samlingspartiets tradisjonelt nærmeste samarbeidspartner.

20. april 2008 skiftet partiet navn fra Verdipartiet til Høyre, og 26. september samme år til det siste navnet, Samlingspartiet.

Politikk[rediger | rediger kilde]

I økonomipolitikken var Samlingspartiet veldig likt Det Republikanske Parti, og tok til orde for stor privatisering. Allikevel ønsket Samlingspartiet noen statseide bedrifter, slik at det ble en blandingsøkonomi med overvekt av privat eierskap. I utdanningspolitikken ønsket partiet fritt skolevalg, med gratis skolegang, hvor man kunne velge mellom offentlige skoler, privatskoler og friskoler. Partiet ønsket også fritt sykehusvalg, hvor man (som i utdanningssystemet) kunne velge selv mellom offentlige og private behandlingstilbud. Partiet støttet større skatteletter for at folk skal styrke markedet gjennom investeringer og kjøp av varer og tjenester.

Samlingspartiet var relativt radikalt i sin miljøpolitikk, og skydde ikke midler som nedleggelser, bøter og tvangsmulkter for miljøsyndere. Støttet miljøvennlige satsinger på kollektivtransport og forbedring av veinettet.

Grunnprinsipper[rediger | rediger kilde]

Samlingspartiet stadfestet seks grunnprinsipper, som la grunnlaget for all annen politikk partiet førte. Alle grunnprinsippene slik de stod oppført i prinsipprogrammet:

  • Samlingspartiets politikk er bygd på enkeltindividet, og vi er imot ‘fellesskapsløsninger’; Samlingspartiet vil heller skape soldiaritet mennesker imellom gjennom individuell frihet og gjensidig respekt for hverandres frihet.
  • Samlingspartiet tror på at det er lov å lykkes.
  • Samlingspartiet ønsker mangfold, og vi har ikke noe mål om å gjøre alle like. Vi ønsker at alle skal ha de samme mulighetene for å lykkes, selv om vi alle er forskjellige.
  • Samlingspartiet tror på frihet og en grense for politikk. Staten skal ikke kontrollere enkeltmenneskets liv.
  • Samlingspartiet tror på gjensidig respekt og toleranse.
  • Samlingspartiet tror på at enkeltmennesket kan ta egne avgjørelser, og ta vare på seg selv og sin fremtid. Enkeltmennesket vet hva som er best for seg selv, ikke staten.

Medlemmer[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Denne artikkelen på:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.