Nova Norway
Advertisement

Regjeringen Bjerke ledes av Heliar Bjerke, og har vært Skatvals regjering siden 2008. Regjeringen er en koalisjon mellom Det konservative parti (K), Det royalistiske patriotpartiet (RPP) og Frisinnede Sentrum.

Regjeringen Bjerke tok over etter Regjeringen Wogt.

Medlemmer[]

Sjefen for et departement kalles oftest bare minister, men siden bare lederen for utenriksdepartementet og statsministerens kontor har minister som offisiell tittel, så heter de øvrige departementssjefene statsråder. I dagligtale omtales riktignok også statsrådene som ministre.

Departement Statsråd/minister Parti
Statsministerens kontor Heliar Bjerke RPP
Utenriksdepartementet Torbjørn Grimstad RPP
Arbeidsdepartementet Andreas Wogt K
Finansdepartementet Severin Jørgensen K
Forsvarsdepartementet Fredrik Bang RPP
Marindepartementet Roar Løvtangen K
Helsedepartementet Silje Vieder Hyllmo RPP
Justisdepartementet Ståle Kvernmo K
Oppvekstdepartementet Marianne Berntsen K
Kulturdepartementet Birgitte Isaksen FS
Produksjons- og handelsdepartementet Terje Theisen K
Miljøverndepartementet Gabriel Fredriksen RPP
Samferdselsdepartementet Oddmund Hjelmeset K

Departementenes oppgaver[]

 • Statsministerens kontor: Lede nasjonen og regjeringen. Se til at departementenes utøver sine oppgaver. Være fremste talsperson for regjeringen og landet.
 • Utenriksdepartementet: Representere Skatval i utenrikspolitiske saker, og bevare skatvalske interesser i utlandet. Fordele bistand.
 • Arbeidsdepartementet: Holde arbeidsledigheten nede, samt å legge til rette for ikke-statseide selskaper.
 • Finansdepartementet: Kjøpe og selge statens andeler i det skatvalske og utenlandske markedet for å holde økonomien stabil.
 • Marindepartementet: Tar seg av kyst- og fiskerirelaterte saker, i tillegg til saker som angår spesielt befolkningen langs kysten.
 • Forsvarsdepartementet: Sikre at Skatvals forsvar til enhver tid fungerer optimalt.
 • Helsedepartementet: Ta seg av saker relaterte til helse og omsorg.
 • Justisdepartementet: Saker relaterte til justis og politi.
 • Oppvekstdepartementet: Saker relaterte til utdanning; grunnskole til universiteter, høyskoler og etterutdanning, samt gode oppvekstvilkår, og dermed også barnehager, kontantstøtte osv. Avløser det gamle departementene for utdanning og barne-/likestillingssaker.
 • Kulturdepartementet: Tar seg av saker relaterte til kultur, samt å bevilge penger til ting i regi av trossamfunn. Ikke lenger ansvarlig for statskirken, da denne er opphevet.
 • Produksjons- og handelsdepartementet: Tar seg av saker som omhandler fritt globalt marked, sikring av skatvalske økonomiske interesser i utlandet, samt sikre fortsettende utvikling og produksjon innen statlige foretak, da særlig relatert til olje-, gass- og energiforsyning.
 • Miljøverndepartementet: Saker relaterte til miljøvern og klimaendringer.
 • Samferdselsdepartementet: Saker relaterte til samferdsel.
Advertisement