FANDOM


Regjeringa Gagenstein er Transnistrianas nåværende regjering. Regjeringa vert leia av Åslaug M. Gagenstein (NBP). Regjeringa Gagenstein tok til i 2000, men mange utskiftninger har blitt gjennomført. Ministeren Cathrine A. Vigra, har blitt omtalt som den yngste ministeren nokon sinne.

Regjeringa består av tre parti:

Her er ei liste over alle medlemmane og departementa i regjeringa:

Departement Statsråd/minister Parti
Statsministerens kontor Åslaug M. Gagenstein NBP
Utanriksdepartementet Alfred G. Bergdal (1. Visestatsminister) KFF
Arbeids- og inkluderingsdepartementet Dimitrij K. Luanov KFF
Barne- og likestillingsdepartementet Cathrine A. Vigra NBP
Finansdepartementet Aldur Valderson KPF
Fiskeri- og kystdepartementet Oleg Gurburen NBP
Administrasjonsdepartementet Olaug Brekkemark NBP
Justis- og politidepartementet Ingrid Andleiv NBP
Forsvarsdepartementet Per Sigurdson NBP
Kyrkjedepartementet Conrad von Hausenstein NBP
Nærings - og handelsdepartementet Bjarne Undhjelm NBP
Miljøverndepartementet Fredrik Sulldal NBP
Samferdselsdepartementet Olav Sognadal NBP
Helse- og omsorgsdepartementet Irene Bergsåker KFF
Kommunal- og regionaldepartementet Gerhard Sonnenleitner NBP
Kulturdepartementet Sylfest Ande (2. Visestatsminister) NBP
Kunnskapsdepartementet (høgare utdanning og forsking) Gerd Marie Sunde NBP
Kunnskapsdepartementet Arnfinn Fuglestad KFF
Landbruks- og matdepartementet Astor Anda NBP
Olje- og energidepartementet Kristian Solberg NBP
Utviklingsdepartementet Gudrunn Domås NBP
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.