FANDOM


Parlamentet (tidligere Alltinget) er Nova Norways lovgivende forsamling, og består av alle noviske borgere. Før 1. oktober 2008 bestod Parlamentet (da Alltinget) vanligvis av 10–15 medlemmer, som var valgt inn via partier ved alltingsvalg hver tredje måned. Parlamentet sitter med det meste av den politiske makten i regionen, og tidligere måtte statsministeren hente parlamentarisk støtte herfra.

Valg Rediger

Alltingsvalg ble før 1. oktober 2008 avholdt hver tredje måned (i deler av 2007 hver fjerde måned for å få det til å gå opp), og da kunne alle som hadde en nasjon i Nova Norway få lov til å stemme på det partiet de ville i anonyme, demokratiske flerpartivalg.

Valghjul

Valgene ble holdt den åttende i de respektive valgmånedene fordi det første demokratiske valget ble avholdt 8. mars 2007, og man ønsket at valgene skulle holdes ved faste intervaller, med marginale avvik. I 2007 startet man riktignok i mars, ikke i januar, så for å komme inn i en balanse så ble noen valg avholdt med tre måneders mellomrom, ikke de tiltenkte fire. Noen ganger blir valgene forskyvet enten én dag frem, eller én dag tilbake, oftest pga. praktiske hensyn.

Representanter Rediger

1. periode Rediger

Utdypende artikkel: Alltingsvalget juli 2007

Representanter i Alltinget under 1. periode, altså mellom 9. juli og 9. oktober 2007:

Parti Representant(er) Tot.
Kommunistpartiet Pestroika 1
Bondelaget Derrick 1
Sentrum Fosen, Cape North 2
De Nøytrale Gunfreak, Moi Maren 2
Forente Høyre Skatval, Magilan, Sianto, Artic Islands 4

2. periode Rediger

Utdypende artikkel: Alltingsvalget oktober 2007

Representanter i Alltinget under 2. periode, altså mellom 9. oktober 2007 og 9. januar 2008:

Parti Representant(er) Tot.
Demokratisk Venstreparti Pestroika, Cape North, Stianland 3
Bondepartiet Derrick, Waffel SS 2
De Nøytrale Gunfreak, Moi Maren[1], Fosen 3
Verdipartiet Skatval, Artic Islands, Skatval-Brandenburg 3
Det Republikanske Parti Sianto, Hiiumaa-Estonia 2

3. periode Rediger

Utdypende artikkel: Alltingsvalget januar 2008

Representanter i Alltinget under 3. periode, altså mellom 9. januar og 9. april 2008:

Parti Representant(er) Tot.
Sosialistisk Folkeparti Stianland, Nuffen, Pestroika 3
Bondepartiet Derrick, Waffel SS 2
De Nøytrale Gunfreak 1
Verdipartiet Skatval, Artic Islands, Skatval-Brandenburg 3
Det Republikanske Parti Sianto, Hiiumaa-Estonia, Bergen - Norway, Scandinavian Duchies, Nordenfor 5

4. periode Rediger

Utdypende artikkel: Alltingsvalget april 2008

Representanter i Alltinget under 4. periode, altså mellom 9. april og 9. juli 2008:

Parti Representant(er) Tot.
Sosialistisk Folkeparti Stianland, Lundeneset, Pestroika 3
Bondepartiet Derrick, Waffel SS 2
Hin føroyski flokkurin Fosen 1
De Nøytrale Gunfreak 1
Selvstendighetspartiet Brandenburg, Askehau[2] 2
Verdipartiet Skatval, Artic Islands 2
Det Republikanske Parti Sianto, Hiiumaa-Estonia, Bergen - Norway 3

5. periode Rediger

Utdypende artikkel: Alltingsvalget juli 2008

Representanter i Alltinget under 5. periode, altså mellom 9. juli og 9. oktober 2008:

Parti Representant(er) Tot.
Høyre Skatval, General Schach, Artic Islands 3
Selvstendighetspartiet[3] Brandenburg[4] 1
Senterpartiet Sylfest, Waffel SS 2
Sosialistisk Folkeparti Stianland, Lundeneset, Pestroika 2

Etter 1. oktober 2008 Rediger

Fra og med 1. oktober 2008 kan alle avgi sin stemme eller fremme forslag i Alltinget, nå kalt Parlamentet, uten å måtte være valgt inn.

Alltingspresidenter Rediger

Det ble foreslått av Derrick å utnevne en Alltingspresident som skal avslutte saker, og dermed fungere som en slags ordstyrer. Waffel SS (Sp), den gang Uavhengige Politikere, ble under konsensus valgt som den første alltingspresidenten. Han ble etterfulgt av Skatval (H). Alltingspresidenten har ingen annen makt utover sin vanlige stemme i Alltinget, og fungerer mest som en vaktmester som rydder og holder orden i alltingsforumene.

Se også Rediger

Fotnoter Rediger

  1. Sluttet med NationStates før perioden var over
  2. Sluttet med NationStates før perioden var over
  3. Selvstendighetspartiet er i praksis ute av Alltinget etter at Brandenburg har sluttet med NationStates
  4. Sluttet med NationStates før perioden var over
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.