En nasjon (engelsk: nation) er i spillet NationStates det alle må ha for å kunne spille spillet. Det er gratis å opprette en nasjon, og man kan ha så mange man vil.

Nasjoner er plassert i regioner.

Nasjoner styres ut ifra issues (altså problemer), vanskelige avgjørelser man må ta, og man kan slik styre nasjonen i den retningen man ønsker.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.