FANDOM


Miljøpartiet (MP) var et kortlivet politisk parti i Nova Norway i mai til juni 2007, som mest var opprettet som en protest mot den manglende miljøpolitikken, særlig hos Forente Høyre. Waffel SS, som var stifter, leder og eneste medlem av partiet, la ned partiet i juni 2007. Etter nedleggelsen begynte Waffel SS' kommentator-karrière for alvor, og han gjorde seg kjent for sine nøytrale, politiske analyser.

«[...] Miljøpolitikken her, særlig hos Forente Høyre, er ekstremt fraværende, og derfor stifter jeg nå Miljøpartiet (MP) [...]»

– Waffel SS om Miljøpartiet da det ble stiftet

Miljøpartiet fikk aldri noe manifest, så det ble aldri klart akkurat hvilke tiltak Miljøpartiet ville sette i kraft for å verne miljøet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.