Lundeneset er en nasjon og forumbruker i Nova Norway. Lundeneset var finansminister i Stianlands regjering og Sylfest Derricks andre regjering, og er medlem i Sosialistisk Folkeparti. Lundeneset har stått frem som marxist, og var i en tid også nestleder i partiet, før han ble erstattet av Pestroika grunnet lav aktivitet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.