FANDOM


Litlebygda herrad
Litlebygdi
Basisdata
Nasjon: Transnistriana
Befolkning: 4908
Herradsfylke: Vinje herradsfylke
Herradsførar: Sylfest Haus (Fp)

Litlebygda er eit herrad i Vinje herradsfylke som ligg i Transnistriana.

Politisk er Litlebygda herradsstyre inndelt i 50 mandatsplassar. Sylfest Haus frå Folkepartiet er Herradsførar. Litlebygda har ei bygdeliste, Litlebygdas Vel som byrja som eit vellag har ikkje nokon politikk som samsvarast med nokon ideologi. I herradet er det Folkepartiet, Demokratisk Folkeparti, Kristeleg Folkefront og Det Nasjonale Bondeparti som har makta saman. Kristeleg Folkefront har vise-herradsføraren, Arn Brander.

Parti Antall rep.
Det Nasjonale Bondeparti 5
Kristeleg Folkefront 10
Det transnistrianske arbeiderparti 7
Folkepartiet 25
Demokratisk Folkeparti 5
Litlebygdas Vel 8


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.