Lagtinget (færøysk: Løgtingið) er Skatvals nasjonalforsamling, og kan sammenlignes med Nova Norways Allting og Norges Storting. Representantene i Langtinget velges inn hvert fjerde år, og representerer vanligvis ett av de fem største politiske partiene i Skatval. Representantene kalles lagtingsrepresentanter. Antallet representanter har hele tiden vært 100.

Bygningen[rediger | rediger kilde]

Selve bygningen befinner seg i Aglo, og ble oppført i Opplysningstiden av skatburgerne for å være en administrasjonsbygning. Bygningen fikk navnet Lagtinget (eldre oversettelse av samarbeidsforsamlingen) ved frigjøringen i 1988.

Representanter[rediger | rediger kilde]

Det er 100 mandater i lagtingssalen, hvor representantene er gruppert etter hvilke partier de representerer (fra venstre mot høyre i hesteskoform). Representantene er valgt inn via nasjonale lister, slik at lagtingsvalgene er flertallsvalg, ikke forholdstallsvalg. Til tross for at det ikke legges inn noen geografiske restriksjoner, har det aldri forekommet at noe fylke ikke har vært representert i det hele tatt.

1988[rediger | rediger kilde]

Det royalistiske patriotpartiet (RPP) etablerte seg tidlig sterkt i rikspolitikken, med sin nasjonalistiske og sosialliberale tenkning.

Parti Rep.
Det royalistiske patriotpartiet 48
Unionspartiet 26
Det skatvalske arbeiderparti 23
Det konservative parti 3

1992[rediger | rediger kilde]

Tidlig i 90-årene satt forsatt Unionistpartiet i Lagtinget, men oppslutningen til partiet sank for hver eneste meningsmåling som kom, mest pga. at Unionstpartiets påstander om et Skatval som ikke kunne greie seg selv ikke stemte; Skatval greide seg utmerket selv.

Parti Rep.
Det royalistiske patriotpartiet 58
Det skatvalske arbeiderparti 23
Unionspartiet 10
Det konservative parti 9

1996[rediger | rediger kilde]

Dette var valget hvor Det konservative parti for alvor slo igjennom. Det royalistiske patriotpartiet tapte et enormt antall stemmer på en økonomi som nesten stagnerte, kombinert med økokriminalitet avdekket i selve partiet. Mange mente valget var et politisk veiskille, ettersom landets største parti mistet halve av sin oppslutning. Unionistpartiet fikk ingen representanter, men det gjorde Rettferdighetspartiet.

Parti Rep.
Det konservative parti 37
Det skatvalske arbeiderparti 26
Det royalistiske patriotpartiet 24
Rettferdighetspartiet 15

2000[rediger | rediger kilde]

Det konservative parti var i sterk økning, og alle de andre partiene gikk noe tilbake.

Parti Rep.
Det konservative parti 39
Det skatvalske arbeiderparti 25
Det royalistiske patriotpartiet 23
Rettferdighetspartiet 13

2004[rediger | rediger kilde]

Dette er den nåværende inndelingen, og alle representantene kommer fra fem partier. Frisinnede Sentrum sitter for første gang i Lagtinget, denne gang med fire representanter.

Parti Rep.
Det konservative parti 41
Det royalistiske patriotpartiet 25
Det skatvalske arbeiderparti 18
Rettferdighetspartiet 12
Frisinnede Sentrum 4

2008[rediger | rediger kilde]

Det ble avholdt lagtingsvalg 1. juni 2008, og opptellingen av stemmene var ferdig 4 dager senere. Det ble større utgjevning blant de tre største partiene, og Unionspartiet kom inn i Lagtinget for første gang siden 1998, og De venstreradikale for første gang.

Parti Rep.
Det royalistiske patriotpartiet 31
Det konservative parti 29
Det skatvalske arbeiderparti 22
Rettferdighetspartiet 12
Frisinnede Sentrum 4
Unionspartiet 1
Det venstreradikale reformpartiet 1

Se også[rediger | rediger kilde]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.