FANDOM


Kongelege Patriotars Front
Kpf2
Fakta
Leder: Aldur Valderson
Nestleder: Ådðnigur Ágústsson
Ideologi: Monarkisme
Medlemmer: 498 000
(1. november 2008)
Søsterpartier: Flag of Skatval Det royalistiske patriotpartiet
Status: Aktivt

Kongelege Patriotars Front (KPF) er eit transnistriansk politisk parti som ikkje er representert på Bondetinget. Partileiar er Aldur Valderson. KPF støttar kongedømet og ynskjer at kongen skal få styra meir politisk.

Mange valforskarar trur KPF får koma inn på Bondetinget neste val.

Partiet er det transnistrianske partiet med styrst vekst sidan det Nasjonale Bondeparti. KPF hadde ein medlemsauke på 100 000 mellom 9. juni til 18. august.

KPF er det fyrste partiet utan parlamentarisk representasjon som får ein statsråd, og ein viktig statsråd au. Dette synar at neste vals samarbeid er allereie bestemt.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.