Nova Norway
Advertisement
Kommunisters Folkeparti
Kommunisters Folkepartis logo.svg
Fakta
Leder: Hanna Bergujodr
Nestleder: Luridfred Anto
Ideologi: Kommunisme
Medlemmer: 78 000 (1. januar 2008)
Søsterpartier: Skatval De venstreradikale
Stianland Kommunistpartiet
Status: Aktivt

Kommunisters Folkeparti (KfP) er et lite politisk parti i Transnistriana og var det største partiet under Arnov-regimet. Partiet har ingen representanter på Bondetinget nå. KfPs leder er en av de får kvinnelige lederen av transnistrianske politiske parti.

Det er trolig at partiet kommer inn på Bondetinget ved neste valg.

Partiet hadde frå 1961 til 1980, 128 mandatar på Bondetinget.

Advertisement