Gunfreak er den største nasjonen i Nova Norway i NationStates. Gunfreak var statsminister mellom 8. mars og 8. juli 2007 (fire måneder), og var den første valgte statsleder i Norway, som senere ble til Nova Norway.


Forgjenger:
 Ingen 
Leder i De Nøytrale
(2007–)
Etterfølger:
  
Forgjenger:
 Ingen 
Statsminister i Nova Norway
(8. mars 2007–8. juli 2007)
Etterfølger:
 Cape Colony 
Forgjenger:
 Ingen 
Nova Norways delegat til World Assembly
(2007–2008)
Etterfølger:
 General Schach 
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.