FANDOM


Gòmul Perrson
Gomul
Verveplakat for DjsB, Gòmul Perrson avbildet ved morenlandskapet i Hokhok (1999)
Persondata
Født: 1954 (66)
Barghonia, Aasgaardlia
Nasjonalitet: Grenada--61 Barghonia
Parti: Dvalet jaat schuaut Bhargonia
Vennutatet: Mikkjil Baldursson
Religion: Kvegfulanisme
Separatistleder av Bhargonia
Periode: 1980–
Forgjenger: Heitur Thordarsson

Gòmul Perrson (født 1954) er en barghonisk separatistleder, og har de facto vært statsleder for utbryterrepublikken siden 1980. Født og oppvokst i byen Hokhok.


Liv Rediger

Født 1954 i provinsen Barghonia på nordøstsiden av Aasgaardlia. Separatistleder i den Barghoniske frigjøringsarmè (1980-). Kom til makten etter langvarig drakamp da Heitur Thordarsson sa fra seg alle verv i den Barghoniske frigjøringsarmè i 1979. Først et halvår senere lyktes det Gòmul Perrson og klansmedlemmer fra hjembyen Hokhok å overta de viktigste postene i utbryterrepublikken Barghonias separatistbevegelse.

Etter maktovertakelsen gjennomførte Gòmul Perrson og hans nærmeste støttespillere en total omveltning i provinsens militære system og opprettet en rekke paramilitære grupper med egne klansmedlemmer som kommandanter. Dette førte til en langvarig og bitter strid i provinsen, men striden ebbet ut med den store unntakstilstanden i 1992 da det ble innført forbud mot gjennomføring av nasjonalsporten lëmûtchaûkchïàt (lemenkasting). Denne alvorlige situasjonen førte til at folket ble forent og sammen sluttet seg til slagordet Dvalet jaat schuaut Barghonia (Fighting for the freedom of Barghonia).

Politikk Rediger

Gòmul Perrson og hans "litt mer" enn gode venn og overkommandant Mikkjil Baldursson styrer i dag Barghonia med stor oppslutning fra folket. Under slagordet Dvalet jaat schuaut Barghonia har det lyktes den Barghoniske frigjøringsarmè å få monopol over alle lëmûtchaûkchïàt -konkurranser. Heitur Thordarsson , selverklært enehersker av Aasgaardlia og tidligere leder av frigjøringsarmèen,er erklært persona non grata i Barghonia. Mange av de paramilitære aksjonene som foregår over grensen mot Aasgaardlia avstedkommer jevnlige disputter og selvmordsaksjoner til tross for massivt sikkerhetsoppbud fra Aasgaardlias militære styrker. Gòmul Perrson har i flere intervjuer med CNN hevdet territorialkrav langt inn over Aasgaardlias grenser. Selv beskriver han seg som en hyrde for sitt folk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.