FANDOM


Færøysk
Føroyskt
Land: Skatval, Brandenburg og Transnistriana
Antall brukere: Ukjent
Språkfamilie: Germanske språk
Normert av: Føroyska málnevndin
Språkkode: fo
Status: Ikke truet

Færøysk er et vestnordisk (germansk) språk som stammer fra vestnorske dialekter på 1000-tallet. Færøysk er mer likt norsk enn islandsk fordi færøysk har hatt tettere kontakt med Norge og England. Færøysk er i det virkelige liv det offisielle språket på Færøyene, men er også brukt av flere nasjoner i Nova Norway. Det færøyske skriftspråket ble først utviklet på 1800-tallet, og rettskrivingen bygger på det opprinnelige norrøne språket på øyene, noe som gjør at uttale og skift samsvarer mye mindre enn man kan forvente av et så ungt skriftspråk.

Alfabetet Rediger

Majusklene, eller de store bokstavene:
AÁBDÐEFGHIÍJKLMNOÓPRSTUÚVYÝÆØ
Minusklene, eller de små bokstavene:
aábdðefghiíjklmnoóprstuúvyýæø

Lokalt Rediger

Brandenburg Rediger

Brandenburg har en stor andel færøyskkyndige, og disse snakker en versjon som er helt lik den som snakkes på Færøyene.

Skatval Rediger

Skatval har en mindre andel av befolkningen som snakker færøysk som morsmål, og de fleste av disse bor i Ryken fylke. Disse innbyggernes talemål beskrives som en dialekt med noen lånord fra norsk.

Språk i Nova Norway
Mest brukte
norsk · engelsk · færøysk · islandsk
Mindre brukte
lomvisk · wulgærsk
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.