Det Nasjonale Parti
Dnp.jpg
Fakta
Leder: Freidrich von Haukenheller
Nestleder: Sergeij Kulomnov
Ideologi: Nasjonalisme, populisme
Medlemmer: 75 000 (21. august 2008)
Søsterpartier: Stianland Patriotene
Status: Aktivt
Bondetinget
Representert: 1946–
Mandater: 1

Det Nasjonale Parti (DnP) er et av de to minste partiene på Bondetinget, og partileder er Freidrich von Haukenheller. DnP har aldri hatt regjeringsmakt, trolig for sin veldig nasjonalistiske tenkning.

Det Nasjonale Parti er medlemsparti i Nasjonalrørsla, som vil ta over de gamle områdene til Transnistriana. Nasjonalrørsla benytter den samme skriftypen som i logoen til partiet.

Rundt 5000 av DnPs medlemmer har gått over til Kongelege Patriotars Front, etter en strid angående kongedømmet.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.