Nova Norway
Advertisement
Demokratenes Parti for Fred og Fridom
Dpff.jpg
Fakta
Leder: Didrik van Brusk
Nestleder: Brynjar Meldrulfson
Ideologi: Liberalisme, Internasjonalisme
Medlemmer: 12 000
(1. januar 2008)
Status: Aktivt
Bondetinget
Representert: 1990-1995
Mandater: 2

Demokratenes Parti for Fred og Fridom / Demokratane (DPFF) er eit politisk parti i Transnistriana og partileiar er Didrik van Brusk. Demokratane fekk i 1990 på mystisk vis to representantar på Bondetinget, valforskarar trur dette var pga. partiets politikk med ei sterk tilnærming(økonomisk samarbeid osv.) til Skatval, men ettersom transnistrianarar flest er ganske nasjonalistiske vart det ikkje det store partiet.

Partiet er liberalit og internasjonalistisk, støttar grunnleggjande kristne verdiar.

Advertisement