Nova Norway
Advertisement
De Nøytrale
Dnlogo.png
Fakta
Leder: Gunfreak
Ideologi: Nøytralisme
Medlemmer: 1 (oktober 2008)
Status: Inaktivt
Alltinget
Representert: 9. juli 2007–9. juli 2008

De Nøytrale (DN) er Nova Norways eldste eksisterende politiske parti, og ble stiftet ca. 3 uker etter Europeisk Liga og Samlingspartiet, forløperne til Forente Høyre. De Nøytrale har aldri skiftet navn, og Gunfreak har vært leder siden stiftelsen. Partiet har aldri hatt noe manifest, men partiet fikk endelig en logo i mars 2008.

De Nøytrales mål har hele veien vært å skille ekte politikk fra typisk rollespill-politikk, og blander gjerne det som i virkeligheten ville vært kalt FrP-politikk med SV-politikk, bare medlemmene synes det blir fornuftig. Partiet klassifiseres derfor ikke som et sentrumsparti, men som et nøytralt parti, en klassifisering ingen andre partier i regionen har innehatt.

Partiet var representert i Alltinget fra 9. juli 2007 til 9. juli 2008, nøyaktig ett år.