Cape Colonys regjering, eller Regjeringen Nickelsen, ble utnevnt av Cape Colony etter alltingsvalget den 8. juli 2007. Alle ministrene holdt sine posisjoner frem til interne maktskiftinger i Forente Høyre den 12. august 2007, hvor regjeringen ble erstattet av Skatvals første regjering.

Minister Departement Parti
Cape Colony Statsministerens kontor Forente Høyre
Skatval Utenriksdepartementet Forente Høyre
Magilan Innenriksdepartementet Forente Høyre
Artic Islands Finansdepartementet Forente Høyre
Derrick Produksjonsdepartementet Bondelaget
Skatval-Brandenburg Kulturdepartementet Forente Høyre
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.