Nova Norway
Advertisement

Bondetinget (gamaltransnistrisk: Bóndìtìngìðì) er Transnistrianas nasjonalforsamling, og kan sammenlignes med Nova Norways Allting og Norges Storting. Representantene i Bondetinget velges inn hvert femte år. Representantene kalles bondetingsrepresentanter. Antallet representanter har hele tiden vært 300, helt opp til 2008 da det ble vedtatt å ha 500 medlemmer på Bondetinget fra neste valg av.

Bygningen[]

Selve bygningen befinner seg i Tiraspol, og ble oppført i 1899. Bygningen fikk navnet Bondetinget ettersom på den tiden var 85% av bondetingsrepresentantene bønder. Bygningen kalles ofte "Den Kvite Bondegard".

Bondetingi.jpg

Representanter[]

L. G. Alexanderson

Bondepresident kan samanlignast med stortingspresidenten i Noreg, og er per i dag (07.01.2007) Lars Georg Alexanderson, som er medlem i det Nasjonale Bondeparti.

1985[]

Parti Antall rep.
Det Nasjonale Bondeparti 166
Kristeleg Folkefront 54
Arbeiderpartiet 94
Forbundspartiet 6

1990[]

I 1990 kom et nytt part på banen, Demokratene egentlig kalt Demokratenes Parti for Fred og Fridom, dette var et sentrums parti som lente seg mot venstre men også mot høgre i sin skattepolitikk. Partiet fikk ikke så mange stemmer. Men klarte å få 2 seter holdt av økonomen Alfred Derbust og fritidsfantomet Didrik van Brusk. NBP holdt seg fortsatt med ca. halvparten av stemmene. Og fortsatte i regjering men bestemte seg for å innlemme KFF i samarbeidet, noe dei takka ja til. Men Fredrik B. Stoge fortsatte som statsminister.

Parti Antall rep.
Det Nasjonale Bondeparti 150
Kristeleg Folkefront 50
Arbeiderpartiet 90
Forbundspartiet 8
Demokratenes Parti for Fred og Fridom 2

1995[]

Denne gangen kom nok et nytt parti inn men det slo heller ikke særlig godt ann med sin strenge nasjonalistiske politikk. Og Forbundspartiet gikk tilbake. NBP er fortsatt størst og sammen med KFF fortsatte regjering Stoge.

Parti Antall rep.
Det Nasjonale Bondeparti 160
Kristeleg Folkefront 30
Arbeiderpartiet 100
Forbundspartiet 5
Det Nasjonale Parti 5

2000[]

Det Nasjonale Bondeparti er i stek økning og oppnår for første gang i NBPs historie at de får 200 seter. Regjeringsamarbeidet fortsett men KFF holder seg lavt. Åslaug M. Gagenstein tar over som statsminister etter Aleksander Fubrok som tok over etter at Stoge døde ett år tidligere. 2000 var også et veldig spesielt valg for "Fremtid" tidligere Forbundspartiet som fikk veldig mange stemmer. "Fremtid" var et rasistisk parti og ble ledet av tidigere president Igor Smirnov.

Parti Antall rep.
Det Nasjonale Bondeparti 200
Kristeleg Folkefront 25
Arbeiderpartiet 1
Fremtid 72
Det Nasjonale Parti 2

2005[]

Dette er den nåværende inndelingen, og alle representantene kommer fra fem partier. NBP forsett som regjeringsparti saman med KFF. Etter at Igor Smirnov blir arrestert er Fremtid forbudt og erstattet av det demokratiske Allmannspartiet. Men AmP slo ikke ann.

Parti Antall rep.
Det Nasjonale Bondeparti 170
Kristeleg Folkefront 58
Arbeiderpartiet 70
Allmannspartiet 1
Det Nasjonale Parti 1

2010[]

Det blir avholdt bondetingsvalg i januar 2010.

Advertisement