Nova Norway
Advertisement

Alpenburg er et av de best bevoktede fengsel i Nova Norway. Det ble bygget og tatt i bruk i 1948.


http://www.jonesreport.com/images/080107camp.jpg

Kjente Innsatte[]

Igor Smirnov, tidligere President i Transnistriana sitter inne i Alpenburg for grove overtredelser av Demokratiloven og menneskerettighetene. Den Kongelege Stormanns Retten fant han skyldig og dømte han til tredve års fengsel.

Også tidligere universitetsdirektør Olav Berg sitter inne men bare for en mindre dom.