FANDOM


Alltingsvalget juli 2007 ble avholdt i Nova Norway 9. juli 2007. En koalisjon bestående av Forente Høyre og Bondelaget vant, og dannet Regjeringen Nickelsen.

Resultater Rediger

Stemmer Rediger

Alltingsvalget juli 2007
Parti Stemmer Prosent
Kommunistpartiet 1 10,0 %
Bondelaget 1 10,0 %
Sentrum 2 20,0 %
De Nøytrale 2 20,0 %
Forente Høyre 4 40,0 %

Mandater Rediger

Alltinget juli 2007
Parti Representant(er) Tot.
Kommunistpartiet Pestroika 1
Bondelaget Derrick 1
Sentrum Fosen, Cape North 2
De Nøytrale Gunfreak, Moi Maren 2
Forente Høyre Skatval, Magilan, Sianto, Artic Islands 4

Valget Rediger

Dette var det første parlamentære valg i Nova Norway, og i alt 10 personer brukte stemmeretten sin. Like i etterkant av valget ble det i Sikkerhetsrådet bestemt at Alltinget skulle ha 10 mandater, dvs. at alle som stemte kom inn. Det var ingen nevneverdig valgkamp i forveien.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.