FANDOM


Åsgårdsk trell
Land: Aasgaardliaflag Aasgaardlia
Delt i: Ukjent
Valutakode: ÅTL

Åsgårdsk trell er navnet på valutaen som benyttes i Aasgaardlia. Én åsgårdsk trell tilsvarer ca. 200 NOK.

I realiteten blir majoriteten av Aasgaardslias befolkning betegnet som åsgårdske treller, og blir ansett som eiendommen til den som eier den åsgårdske trellen. Eieren av en åsgårdsk trell kan bruke denne til å bytte til seg varer o.l jf. § 4 avsnitt 7c i Aasgaardlias grunnlov.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.